Ra mắt bộ sách lớn nhất về phụ nữ Việt Nam

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Almanach Người mẹ và Phái đẹp dày 2.610 trang, khổ 20,5 + 31,5 là bộ sách đầu tiên tập hợp, giới thiệu được các gương mặt người mẹ và những người phụ nữ được phong tặng danh hiệu Anh hùng qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/1/82997.cand