Ra mắt bộ Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Ngày 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Lễ công bố Bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và CD-ROM Lịch sử Nam bộ kháng chiến.

Bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam nghiên cứu, biên soạn và do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.
Bộ sách gồm 9 tập: Nguyên nhân chiến tranh; Chuyển chiến lược; Đánh thắng chiến tranh đặc biệt; Cuộc đụng đầu lịch sử; Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968; Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương; Thắng lợi quyết định năm 1972; Toàn thắng; Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử.

(Nguồn: xunhasaba.com.vn)

Đây là bộ sách hết sức có giá trị, đồ sộ về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. Dù tái hiện lịch sử một cuộc chiến tranh lớn một cách đầy đủ từ mọi chiều khía cạnh là không hề đơn giản, nhưng với tinh thần tôn trọng sự thật và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử, tập thể tác giả đã phản ánh tương đối toàn diện, sâu sắc toàn bộ cuộc kháng chiến.
Đồng thời, bộ sách này làm nổi bật một số sự kiện trọng yếu, đánh giá những ưu, nhược điểm chính, phân tích làm rõ nguồn gốc chiến tranh, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, những thành công, cũng như chưa thành công qua từng giai đoạn của cuộc chiến nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ và có cái nhìn đúng đắn, khoa học về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
CD-ROM Lịch sử Nam bộ kháng chiến được giới thiệu trong dịp này cũng là ấn phẩm đồ sộ, có giá trị được nhiều người mong đợi. Sau 10 năm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam bộ kháng chiến, công trình Lịch sử Nam bộ kháng chiến - một công trình khoa học lớn, có giá trị sâu sắc về chính trị, tư tưởng và có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử của Việt Nam - do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn, cố nhà chính trị lão thành Trần Bạch Đằng làm chủ biên đã hoàn thành.
Phát biểu tại lễ công bố, bàNguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Đây là những ấn phẩm không chỉ có giá trị cao về học thuật, mà còn thể hiện lòng tri ân sâu nặng đối với biết bao thế hệ chiến sỹ, đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Qua những trang sử vẻ vang này, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, về sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; về giá trị và thành quả của cách mạng.
Những bài học kinh nghiệm được rút ra trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ mà oanh liệt như xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; vận dụng sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng.
Chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo thời cơ và nắm thời cơ giành thắng lợi quyết định; coi trọng công tác xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng… vẫn là những bài học quý có tính thời sự, cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào hoàn cảnh mới hiện nay./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN)