Ra mắt Ban đại diện Phật giáo Lạng Sơn

    Gốc

    Ban đại diện đã xây dựng phương hướng hoạt động trong thời gian tới với phương châm: "Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội"; phát huy tinh thần đoàn kết, hòa nhập trong khối đại đoàn kết toàn dân.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218070/Default.aspx