Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội khóa XVI

    Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 59 anh, chị; Ban Thường vụ là 17 anh, chị. Chị Chu Hồng Minh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa mới. Các Phó Bí thư gồm các anh: Nguyễn Đức Tiến, Trần Quang Hưng, Đào Đức Việt và Nguyễn Tiến Hưng.

    Linh Anh - Lưu Trinh

    Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ra-mat-ban-chap-hanh-doan-tncs-ho-chi-minh-tp-ha-noi-khoa-xvi-post1473496.tpo