Ra mắt ấn phẩm “Sách Xanh EU 2008”

Theo Sách Xanh, EU tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong hợp tác phát triển tại Việt Nam, tiến độ của lịch trình điều phối và hài hòa hóa, các nỗ lực ngày càng tăng trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu