Ra đề kiểm tra theo hướng "mở"

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm học 2008-2009 là đổi mới cách kiểm tra, đánh giá HS phổ thông, trước hết áp dụng với các môn khoa học xã hội và nhân văn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/178130