Quỳnh Lưu: Đóng mới 45 tàu có công suất trên 400CV

Từ đầu năm 2016 đến nay, đội tàu khai thác hải sản xa bờ của huyện Quỳnh Lưu tiếp tục tăng về số lượng, công suất. Toàn huyện đã đóng mới được 45 tàu có công suất trên 400CV, nâng tổng số tàu của Quỳnh Lưu lên 1.265 tàu.

Quỳnh Lưu đã đóng được những con tàu lớn trên 800CV.

Trong đó, đóng mới theo Nghị định 67 là 25 tàu. Trong tổng số tàu, có 700 tàu có công suất trên 90CV. Tổng công suất máy là 281.117 CV, bình quân 228CV/tàu, tăng 10CV/tàu so với năm trước.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm hải sản nhưng các đội tàu khai thác xa bờ của huyện Quỳnh Lưu vẫn kiên trì bám biển, vươn khơi. Tổng sản lượng khai thác thủy hải sản của toàn huyện đến hết tháng 10 trên 50.200 tấn, đạt 98,31% KH năm, tăng 10,08% so với cùng kỳ.

Thanh Nhàn - Việt Hùng

(Đài Quỳnh Lưu)