Quyết tâm xóa bỏ tệ nạn mại dâm

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 11/5/2016 của UBND TP về việc phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP Hà Nội, UBND TP vừa ban hành kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố năm 2017

Mục đích kế hoạch đặt ra là tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mạ dâm (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178) các cấp, phát huy vài trò của các ngành trong việc phối hợp kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm. Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Quyết tâm xóa bỏ tệ nạn mại dâm - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Qua kiểm tra nắm bắt, tổng hợp tình hình chấp hành pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn, báo cáo UBND TP và Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố, đề xuất giải pháp phòng, chống mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự.

Để đảm bảo kế hoạch triển khai hiệu quả, UBND TP chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiện toàn thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, đảm bảo đủ thành phần theo quy định. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia Đội kiểm tra. Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, xã tích cực kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện những vi phạm, tồn tại không để xảy ra tình trạng hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong năm 2017 Hà Nội sẽ triệt xóa 200 vụ án liên quan hoạt động mại dâm; Xét xử 150 vụ án liên quan tệ nạn mại dâm; Triệt xóa một tụ điểm hoạt động mại dâm tại khu vực đường Lê Duẩn (đoạn công viên Lênin), phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Kiểm tra, xử phạt hành chính 500 lượt người bán dâm vi phạm trên địa bàn TP; CATP Hà Nội kiểm tra hành chính tại 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; Không để tái hoạt động trở lại đối với 20 tụ điểm mại dâm nơi công cộng đã triệt xóa từ năm 2009 đến năm 2016.

Đồng thời tích cực phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn khi cần thiết; ban hành quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo đề nghị của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố; xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm trên địa bàn, đôn đốc các cơ sở chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phố hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người lao động làm việc tại cơ sở và cam kết thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan kiểm tra, thanht ra và xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc tuân thủ các quy định về kinh doanh dịch vụ trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Công an TP cũng có trách nhiệm chỉ đạo công an xã, phường, thịt trấn tăng cường kiểm tra, theo dõi biến động danh sách nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh theo quy định. Có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hoạt động mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về mại dâm trên địa bàn.

Võ Hoàng