Quyết tâm giải quyết các vụ án trọng điểm

    Gốc

    Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh khẳng định quyết tâm giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm trong năm 2007.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221468/Default.aspx