Quyết liệt cải cách thủ tục trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Việc thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự trong 3 tháng vừa qua đã đem lại kết quả tích cực. Trong thời gian tới, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân của các cơ quan thi hành án dân sự.

Thí điểm cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tại Cục THADS thành phố Hà Nội.

Có 2 thủ tục được người dân tập trung yêu cầu

Sau thời gian nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết và khả năng thực tiễn đối với việc triển khai một số nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), Tổng cục THADS đã ban hành quy trình và thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS.

Theo đó, việc hỗ trợ trực tuyến được áp dụng đối với thủ tục yêu cầu và ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu. Việc thí điểm cơ chế một cửa được áp dụng với 5 thủ tục gồm: Quyết định THADS theo đơn yêu cầu; xác nhận kết quả THADS; yêu cầu thay đổi chấp hành viên; đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế THADS; yêu cầu hoãn THADS. Việc thí điểm được áp dụng tại Cục THADS và Chi cục THADS trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang.

Triển khai các quyết định của Tổng cục, 100% cơ quan THADS thực hiện thí điểm đã có giao diện, phần mềm hỗ trợ yêu cầu thi hành án trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS; phân công công chức phụ trách và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) cấp và sử dụng địa chỉ email tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến. Một số đơn vị đã thiết lập danh sách công chức đầu mối, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án… Cùng với đó, công tác tuyên truyền, thông tin về cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án cũng được các địa phương quan tâm qua nhiều hình thức khác nhau.

Nhờ vậy, sau 3 tháng thí điểm đã giải quyết được một số lượng hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với các cơ quan THADS. Tổng hợp báo cáo của các địa phương thí điểm cho thấy, tính đến ngày 30/9/2016, số hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa là 1.502 hồ sơ. Trong đó, kết quả giải quyết tại 12 Cục THADS là 160 hồ sơ, tại các Chi cục THADS trực thuộc là 1.242 hồ sơ. Các hồ sơ tập trung chủ yếu ở 2 thủ tục yêu cầu thi hành án và xác nhận kết quả thi hành án.

Phải quyết liệt mới hiệu quả

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực đánh giá, kết quả trên bước đầu tạo nên sự chuyển biến về hình ảnh, chất lượng phục vụ của các cơ quan THADS và sự kiểm soát trong nội bộ cơ quan đối với việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. “Điều này cho thấy chủ trương triển khai cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án trong hệ thống THADS là cần thiết và đúng đắn” – ông Lực nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Lực cho biết, một số cơ quan THADS chưa thực sự quan tâm tới việc triển khai thí điểm, công tác triển khai còn hình thức, làm hạn chế mục tiêu và yêu cầu của hoạt động thí điểm. Ngoài ra, kết quả hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án chưa đạt như mong muốn, mới chỉ có Cục THADS TP HCM và Cục THADS TP Hải Phòng tiếp nhận đơn yêu cầu với số lượng ít.

Vì vậy, tới đây, Tổng cục THADS sẽ chú trọng giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan THADS về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc triển khai cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, đưa kết quả triển khai thành một tiêu chí đánh giá, xếp hạng, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của tập thể và cá nhân người đứng đầu cơ quan THADS. Tổng cục cũng sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện, nhất là những khó khăn, vướng mắc để kịp thời khắc phục, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế một cửa, phương thức hỗ trợ trực tuyến đến các tổ chức, cá nhân.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) Ngô Hải Phan thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện thí điểm cơ chế mới giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan THADS. Qua đây, ông Phan đề nghị mạnh dạn triển khai cơ chế một cửa đối với toàn bộ số thủ tục trong lĩnh vực THADS và chỉ cần chọn một số địa phương thực sự đủ năng lực làm điểm trong thời gian 1 năm rồi mới tiến hành sơ kết.

Ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ quan THADS, nhưng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cũng cho rằng, kết quả bước đầu đạt được còn khiêm tốn. Đáng chú ý là lượng đơn yêu cầu hỗ trợ trực tuyến còn thấp thì phải chỉ ra nguyên nhân vướng mắc nằm ở đâu. Theo Thứ trưởng, lĩnh vực THADS gắn liền với người dân, nếu cơ quan chức năng không quyết liệt thì sẽ tụt hậu và những cải cách, đổi mới sẽ không mang lại hiệu quả.

Thục Quyên