Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII khai mạc ngày 16-10 và dự kiến bế mạc vào 15-11 tới. Đây là kỳ họp cuối năm của QH, diễn ra vào thời điểm nền kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính ở một số nền kinh tế lớn, buộc nhiều quốc gia phải điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134988&sub=50&top=37