Quyền lực của thợ hớt tóc

(Nguoiduatin.vn) - Ba cậu bé tranh cãi nhau xem bố ai giỏi nhất. Tèo nói: "Bố tớ là giỏi nhất vì bố tớ làm kỹ sư ở tận thành phố".

- Còn bố tớ làm thợ lặn tìm ngọc trai - Tí nói.

- Thôi các cậu đừng nói nữa bố tớ bảo ai gật đầu thì gật, quay phải thì quay, đứng lên thì đứng. Oai lắm đó! - Tùng nói.

- Làm gì vậy? - Tèo và Tí (đồng thanh).

- Thợ hớt tóc.

N.K (st)