Quyền lợi thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu cá Hàn Quốc được nâng cao

  217 liên quanGốc

  Từ ngày 1/1/2021, thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu cá xa bờ của Hàn Quốc sẽ được chi trả toàn bộ chi phí khi sang làm việc; được nhận lương tối thiểu 540 USD/tháng...

  Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: Từ ngày 1/1/2021, thuyền viên nước ngoài (trong đó, có thuyền viên Việt Nam) làm việc trên tàu cá xa bờ của Hàn Quốc sẽ được chi trả toàn bộ chi phí khi sang làm việc; được nhận lương tối thiểu 540 USD/tháng và được sử dụng mức nước ngọt không phân biệt quốc tịch...

  Đây là chính sách cải tiến chế độ làm việc đối với thuyền viên xa bờ nước ngoài được Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc thông qua nhằm nâng cao quyền lợi cho thuyền viên.

  Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, biện pháp này nhằm tăng cường quản lý quá trình phái cử và giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí mà thuyền viên xa bờ phải trả để đi làm việc trên tàu cá Hàn Quốc, đồng thời minh bạch hóa quá trình chi trả tiền lương cho lao động Việt Nam cũng như lao động nước ngoài tại Hàn Quốc.

  Tại Hàn Quốc, hầu hết các công ty chủ tàu cũng đang thực hiện chi trả lương theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Vận tải quốc tế (ITF). Tuy nhiên, ở một số ngành đánh bắt có thời hạn dưới 3 năm hợp đồng như ngành đánh bắt dòng cá ngừ, lương trả cho thuyền viên nước ngoài vẫn chưa đạt mức tiêu chuẩn của của Liên đoàn Vận tải quốc tế.

  Vì vậy, kể từ năm 2021, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc sẽ yêu cầu các công ty chủ tàu áp dụng chi trả tiền lương theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Vận tải quốc tế, tối thiểu là 540 USD cho tất cả thuyền viên nước ngoài, kể cả thuyền viên có thời hạn làm việc theo hợp đồng dưới 3 năm. Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho thuyền viên nước ngoài tối thiểu 10 giờ 1 ngày và 77 giờ 1 tuần. Tuy nhiên, do khó dự tính thời gian làm việc thực tế nên sẽ áp dụng một cách linh hoạt tính thời gian nghỉ ngơi theo đơn vị 1 tháng. Thuyền viên nước ngoài sẽ được bảo đảm được nghỉ ngơi tối thiểu từ 6 tiếng mỗi ngày trở lên.

  Ngoài ra, phía Hàn Quốc cũng cải tiến một số vấn đề khác như: Áp dụng hợp đồng lao động tiêu chuẩn gồm 3 ngôn ngữ (tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của thuyền viên nước ngoài); cố gắng để tất cả thuyền viên nước ngoài được sử dụng mức nước ngọt giống như nhau không phân biệt quốc tịch của thuyền viên nước ngoài./.

  Hà Nam/VOV1

   Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quyen-loi-thuyen-vien-viet-nam-lam-viec-tren-tau-ca-han-quoc-duoc-nang-cao-825378.vov