Quyền hạn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng

ND - Hỏi: Đề nghị báo cho biết, quy định của Nhà nước về quyền hạn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng? Trưởng ban chỉ đạo có quyền quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc cách chức đến người lãnh đạo ở cấp nào?