Quyên góp ủng hộ nạn nhân thiên tai ở Tứ Xuyên (TQ) và Mi-an-ma

Sáng 27-5, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội đã tham gia quyên góp mỗi người ít nhất một ngày lương để ủng hộ các nạn nhân trận động đất tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) và nạn nhân cơn bão Nargis tại Mi-an-ma.