Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Chiều nay (5-12), quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị đối thoại thanh niên với chủ đề 'Xây dựng, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao', nhằm trực tiếp lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, hoài bão của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202312/quyen-chu-tich-ubnd-tinh-vo-tan-duc-doi-thoai-voi-doan-vien-thanh-nien-a064f98/