Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được 5.080 tỷ đồng

    VNEWS
    58 liên quanGốc

    Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17h00 ngày hôm qua 14/6, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 296.215 với tổng số tiền là 5.080 tỷ đồng (gồm ngoại tệ quy đổi).

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/quy-vaccine-phong-covid-19-nhan-duoc-5080-ty-dong-214214.htm