Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19

    64 liên quanGốc

    Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Quỹ Từ thiện Kim Oanh luôn tích cực và tiên phong đi đầu trong công tác hỗ trợ tuyến đầu, người dân trong công tác chống dịch. Với sự đồng hành và nguồn kinh phí được tài trợ từ Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã thực hiện nhiều chương trình thiết thực và có ý nghĩa.

    Thực hiện: ĐÔNG TRÚC

    Nguồn PLO: https://plo.vn/emagazine/quy-tu-thien-kim-oanh-trong-cuoc-chien-phong-chong-covid19-1021824.html