Quy tụ nhiều ý tưởng hay

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Mặc dù không đưa vào danh sách đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nhưng đồ án Quy hoạch chung Thủ đô mới vẫn đang được tập trung triển khai để có thể được phê duyệt đúng vào dịp đại lễ, năm 2010.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=77974