Quỹ Tình thương đến với phụ nữ nghèo

ND- 15 năm qua, tổng số vốn phát ra của Quỹ Tình thương là gần 500 tỷ đồng, hiện số dư nợ vốn là 62 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả đạt 99,9%. KếT quả đó cho thấy cơ chế vay vốn hoàn trả theo tuần là phù hợp với phụ nữ nghèo, từng bước tạo ra thu nhập, giúp các hộ gia đình thoát đói nghèo.