Quỹ tín dụng nhân dân: Kênh dẫn vốn hiệu quả

Thời gian qua, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn là kênh dẫn vốn hiệu quả, vừa trực tiếp huy động nguồn lực nhàn rỗi trong dân cư vừa giải quyết cho vay phục vụ sản xuất, tiêu dùng khu vực nông thôn, góp phần ổn định sản xuất, đời sống của người dân.

Điểm tựa tài chính cho người dân

Ông Phan Văn Tân (thôn Như Xuân 2, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) là một trong những thành viên đầu tiên của Quỹ Tín dụng nhân dân Vĩnh Phương từ khi thành lập. Hiện nay, gia đình ông đang vay hơn 100 triệu đồng để sản xuất nông nghiệp. Vụ này, gia đình ông sản xuất 20ha lúa. Bên cạnh đó, ông còn làm dịch vụ nông nghiệp khác như cày, gặt, vận chuyển vật tư cho các hộ nông dân. “Nhờ nguồn vốn của quỹ tín dụng nhân dân nên gia đình tôi yên tâm sản xuất, có thu nhập ổn định. Mỗi vụ, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi 10 triệu đồng/ha. Ngoài ra, tôi còn tạo việc làm thường xuyên cho một số lao động địa phương”, ông Tân chia sẻ. Tính đến đầu năm 2024, Quỹ Tín dụng nhân dân Vĩnh Phương có 2.236 thành viên với tổng nguồn vốn hoạt động hơn 44,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay hơn 24 tỷ đồng, tăng 32,24% so với đầu năm 2023.

Người dân giao dịch tại Quỹ Tín dụng nhân dân Vĩnh Phương.

Người dân giao dịch tại Quỹ Tín dụng nhân dân Vĩnh Phương.

Bà Hồ Thị Trâm (phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) đang vay 850 triệu đồng từ Quỹ Tín dụng nhân dân Ninh Hòa để kinh doanh vật liệu xây dựng. Nguồn vốn của quỹ đã trở thành điểm tựa tài chính cho hoạt động kinh doanh của gia đình bà gần 5 năm qua, đem lại nguồn thu hiệu quả và giải quyết việc làm cho 7 lao động với mức lương 10 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Tấn Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân Ninh Hòa cho biết, tính đến đầu năm nay, dư nợ cho vay của quỹ đạt hơn 91,4 tỷ đồng, không phát sinh nợ quá hạn. Trong đó, cho vay thương mại, dịch vụ chiếm 48% dư nợ; cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 15,92%; cho vay tiêu dùng chiếm 13,26% và cho vay các ngành khác chiếm 22,82%.

Trông chờ gỡ vướng từ Luật Các tổ chức tín dụng

Thông tư số 21/2019 của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân quy định đối tượng vay vốn của quỹ tín dụng nhân dân phải là thành viên được đại hội thành viên thông qua. Trên thực tế, quy định này đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động huy động vốn và cho vay của các quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian qua. Theo ông Nguyễn Hồng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân Vĩnh Phương, nhu cầu vay vốn của người dân nông thôn không cao, đặc biệt người dân vay vốn tiêu dùng mong muốn được giải ngân nhanh. Tuy nhiên, người dân phải đợi đến kỳ đại hội thành viên để được kết nạp thành viên mới được vay vốn. Trong khi đó, đại hội thành viên mỗi năm tổ chức 1 lần nên người dân không thể chờ đợi và thường tìm đến các kênh vốn khác. Đây là vướng mắc chung của các quỹ tín dụng nhân dân trong nhiều năm qua và đã kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 18-1-2024, Quốc hội đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. Tại Mục 6, Điều 88 có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Theo đó, hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là hợp tác xã được kết nạp thành viên mới, giải quyết việc xin ra khỏi ngân hàng hợp tác xã của pháp nhân góp vốn khác, giải quyết việc xin ra khỏi quỹ tín dụng nhân dân của thành viên và báo cáo tại cuộc họp đại hội thành viên gần nhất. Các quỹ tín dụng nhân dân đang trông chờ văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực để gỡ vướng trong việc kết nạp thành viên mới, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động huy động vốn và cho vay vốn của quỹ.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 4 quỹ tín dụng nhân dân (Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Ninh Hòa và Cam Lâm) với 7.522 thành viên, tăng 98 thành viên so với cuối năm 2022. Nguồn vốn huy động đạt 264,1 tỷ đồng, tăng 13,7 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 233,3 tỷ đồng, tăng 4,6 tỷ đồng so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 0,06%. Các quỹ hoạt động ổn định, an toàn và kinh doanh có lãi.

MAI HOÀNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/202402/quy-tin-dung-nhan-dan-kenh-dan-von-hieu-qua-f8006c4/