Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM: Lãi ròng 2016 đạt 16,4 tỷ, đã giải ngân hơn 800 tỷ cho vay

Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM là đơn vị thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao trong việc phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, hỗ trợ về tài chính cho các đối tượng có thu nhập thấp và các nhà đầu tư trong lĩnh vực nhà ở.

Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM: Lãi ròng 2016 đạt 16,4 tỷ, đã giải ngân hơn 800 tỷ cho vay - Ảnh 1

Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức tài chính được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là1.000 tỷ đồnghoạt động theo nguyên tắc hoàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ Phát triển nhà ở là đơn vị thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao trong việc phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ về tài chính cho các đối tượng có thu nhập thấp và các nhà đầu tư trong lĩnh vực nhà ở theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2016, Quỹ có tổng tài sản 1.573,3 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ so với năm 2015. Trong đó, chiếm hơn phân nửa là khoản cho vay 806,9 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Hai khoản mục khác cũng chiếm tỷ trọng cao là tiền và tương đương tiền 275 tỷ đồng cùng hàng tồn kho 366 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2016, Quỹ đã trực tiếp cho vay 808,8 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi là 806,9 tỷ đồng. Quỹ cho vay đối tượng dự án là 83,7 tỷ và cho vay đối tượng thu nhập thấp là 725 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư phát triển, Quỹ phối hợp cùng đơn vị hợp tác đầu tư là CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân triển khai thi công và tiêu thụ sản phẩm dự án nhà ở xã hội tại số 35 đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân theo đúng chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tính đến cuối năm 2016, dự án đã xây dựng bình quân 12/15 tầng của 6 khối nhà chung cư.

Đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phương Hiệp Thành, quận 12 đã nhận được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án và đề xuất cấp thẩm quyền phê duyệt các phương thức đầu tư dự án thành phần nhà ở.

Nói về hoạt động kinh doanh, năm 2016 Quỹ ghi nhận 43,5 tỷ doanh thu thuần lãi cho vay, tiền gửi, tăng trưởng 31%. Sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận thuần trước dự phòng là 21,2 tỷ đồng và lợi nhuận ròng là 16,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 40% và 21% so với năm 2015.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã đề ra chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2011 – 2015 là 17.500 căn hộ, đến cuối năm 2015, số căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thành là 755 căn; đồng thời cũng có định hướng phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. Như vậy trong những năm tới nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội của Thành phố là rất lớn, ngoài 2 dự án đang thực hiện Quỹ tiếp tục nghiên cứu, cân đối nguồn vốn trình Ủy ban nhân dân Thành phố giao thêm các khu đất sạch để triển khai thêm một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp mới.

Ngoài ra, Quỹ cũng mở rộng hoạt động cho vay tạo lập nhà ở trước nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp lớn trong thời gian tới.