Quỹ Phát triển KH&CN tài trợ cho 210 đề tài nghiên cứu cơ bản

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia đã ký Quyết định Phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ năm 2016.

Quỹ Phát triển KH&CN tài trợ cho 210 đề tài nghiên cứu cơ bản - Ảnh 1

Quỹ Phát triển KH&CN tài trợ cho 210 đề tài nghiên cứu cơ bản

Mục tiêu của chương trình tài trợ này nhằm tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam; nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

Chương trình này dành cho các tổ chức KH&CN của Việt Nam, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam, cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam, nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

Theo đó, các lĩnh vực được Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ năm 2016 gồm: Lĩnh vực Toán học (19 đề tài), Khoa học thông tin và máy tính (16 đề tài), Vật lý (60 đề tài), Hóa học (38 đề tài), Khoa học trái đất (12 đề tài), Khoa học Sự sống – Sinh học Nông nghiệp (30 đề tài), Khoa học Sự sống – Y sinh dược học (10 đề tài), Cơ học (25 đề tài).

Kết quả của các đề tài nghiên cứu này phải có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín. Chủ nhiệm đề tài là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài.

Tin, ảnh: Minh Hà