Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng phạm vi hỗ trợ

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) mới đây đã có điều chỉnh, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng phạm vi hỗ trợ - Ảnh 1

Ảnh Internet

Theo đó, đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa được cho vay vốn ưu đãi mở rộng ra các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Cùng với việc bổ sung đối tượng, tổng vốn và hạn mức vốn cũng được bổ sung điều chỉnh trong lần này. Cụ thể, mức cho vay tối đa đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là 70% tổng mức đầu tư của dự án. Thời hạn cho vay tối đa là 7 năm với mức lãi suất cố định 7%/năm. Hạn mức cho vay tối đa dao động từ 10 - 25 tỷ đồng/dự án tùy theo từng chương trình, tổng hạn mức dành cho một lĩnh vực tối đa là 180 tỷ đồng.

Theo bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc SMEDF, việc điều chỉnh bổ sung lần này nhằm mang lại hiệu quả hỗ trợ lớn nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mai Phương