Quý IV tiếp tục giải quyết các vấn đề "nóng"

ICTnews - Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo quý IV sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm như quản lý game online, thuê bao di động trả trước, trạm BTS, giá kết nối giữa điện thoại cố định và di động….

Sáng 4/10, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý III/2010. Theo báo cáo, trong quý III, Bộ TT&TT đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quản lý nhà nước của Ngành. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ một số đề án mang tính đột phá như Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT và đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Bộ đã báo cáo Thường trực Chính phủ Đề án thí điểm cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính của Bộ TT&TT. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Chính phủ đồng ý đưa vào Chương trình báo cáo của Quốc hội. Trong quý III, Bộ cũng đã hoàn thành công tác điều tra thống kê dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc theo Quyết định 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo báo chí tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước như Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI... Quý IV được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn nước rút hoàn thành nhiệm vụ công tác của năm 2010. Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp chỉ đạo những việc cần làm trong quý IV là chuẩn bị Hội nghị toàn quốc triển khai các đề án lớn của giai đoạn 2011-2015 và tiến đến 2020, trong đó có các đề án trọng điểm như Đề án tăng tốc, các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình ứng dụng CNTT trong các cơ quan công quyền. Ngoài ra, Bộ sẽ tiến hành triển khai xây dựng cơ chế trả lương theo chất lượng, hiệu quả; ổn định nơi làm việc của khối quản lý nhà nước tại trụ sở 18 Nguyễn Du…. Đặc biệt, Bộ trưởng chỉ đạo phải tích cực, làm tốt các hoạt động kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long, đảm bảo về an ninh thông tin và thông tin liên lạc thông suốt. Ngoài ra, trong quý IV sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm và các kiến nghị của cơ sở, như quản lý game online, thuê bao di động trả trước, trạm BTS, giá kết nối giữa điện thoại cố định và di động, xây dựng kế hoạch năm 2011, xử lý tốt những vấn đề tồn trọng trong năm 2010.