Quý III, nhiều DN khoáng sản có lợi nhuận sụt giảm

(ĐTCK-online) Ngoài CTCP Khoáng sản Bình Định (BMC) có kết quả kinh doanh quý III/2011 khả quan, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước (doanh thu thuần tăng 427% và LNST tăng 893%) thì đến nay, đa số các DN khoáng sản đều công bố lợi nhuận quý III năm nay sụt giảm.

CTCP Khoáng sản Bình Thuận (KSA) vừa công bố LNST công ty mẹ quý III chỉ đạt gần 120 triệu đồng, giảm 85,2% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng, KSA đạt 7,74 tỷ đồng LNST, giảm 68,88% so với cùng kỳ năm 2010. CTCP Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và xây dựng (MCV), quý III, LNST công ty mẹ giảm 53,16% (đạt 0,74 tỷ đồng). Tổng CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH), quý III đạt 1,5 tỷ đồng LNST, giảm 80,38% so với cùng kỳ năm trước. Tổng CTCP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc (KTB) đạt LNST quý III 2,12 tỷ đồng, giảm 65,19% so với cùng kỳ. Tổng CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS) đạt LNST quý III 4,88 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 17,45 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), quý III đạt 27,38 tỷ đồng LNST (giảm 26,9% so với cùng kỳ).

Nguyên nhân LNST quý III giảm mạnh, theo giải trình của các DN, là do lợi nhuận gộp thấp trong khi chi phí bán hàng, chi phí quản lý tăng mạnh.