Quý III: Dược IMP đạt 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Mặc dù lợi nhuận tăng trong quý III, nhưng tính trong 9 tháng, lợi nhuận của IMP vẫn giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HOSE: IMP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán cũng chỉ tăng nhẹ 3% giúp lợi nhuận gộp tăng 43% so với cùng kỳ, đạt 92 tỷ đồng. Tỷ suất biên lợi nhuận gộp đạt 42.65%, tăng so với mức 34,78% so với cùng thời điểm năm trước đó.

Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng doanh thu là chi phí bán hàng tăng mạnh. Trong quý III/2016, chi phí bán hàng của IMP là 46 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ.

Chi phí quản lý cũng tăng 25% lên 15 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt 23 tỷ đồng.

Quý III: Dược IMP đạt 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - Ảnh 1

Nguồn: BCTC IMP

Tính trong 9 tháng, IMP đạt 644 tỷ đồng doanh thu, tăng 2%. Nhưng lợi nhuận lại giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64 tỷ đồng. Nguyên nhân là sự sụt giảm lợi nhuận trong 2 quý trước.

Tình hình tài sản của IMP không có nhiều thay đổi. Tổng tài sản của IMP giảm nhẹ xuống 1.043 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, dù vậy tình hình tài chính của IMP rất thanh khoản nhờ công ty không sử dụng nợ vay.