Quý III/2016, TVSI ước lãi 20,6 tỷ đồng, tăng gần 128%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2016.

Quý III/2016, TVSI ước lãi 20,6 tỷ đồng, tăng gần 128% - Ảnh 1

Theo đó, doanh thu quý III năm nay của TVSI ước đạt 56,7 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ 2015, trong đó chiếm tỷ trọng lớn đến từ các mảng kinh doanh bao gồm: lãi từ các khoản cho vay và phải thu 24,7 tỷ đồng; môi giới chứng khoán 18,2 tỷ đồng; và tự doanh 12,9 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, doanh thu của TVSI ước đạt 133,6 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, TVSI ước đạt 20,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III năm nay, tăng 127,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ước lãi trước thuế 31 tỷ đồng, tăng 70% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Vừa qua, TVSI đã tổ chức ĐHCĐ bất thường thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%. Ngoài ra, ĐHCĐ thống nhất thông qua việc Công ty phát hành 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Lạc Nhạn