Quý I năm nay, sản lượng hàng qua Cảng Sài Gòn đạt mức cao nhất từ trước đến nay

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong tháng 3-2009, Cảng Sài Gòn bốc xếp được 1.806.585 tấn hàng đạt sản lượng tháng cao nhất từ trước đến nay.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144403&sub=131&top=38