Quý I/2016, PNJ lãi 120 tỷ đồng, trích dự phòng 85 tỷ đồng vào DongA Bank

Trong quý này, PNJ đã mở thêm 6 trung tâm kim hoàn ở TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Long Xuyên, đạt 24% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ - HoSE) công bố kết quả kinh doanh quý I/2016.

Cụ thể, doanh thu quý I đạt 2.356 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và đạt 27% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu trang sức đạt 1.820 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp đạt 415 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 119,75 tỷ đồng ,tăng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này đã trích lập dự phòng 84,7 tỷ đồng đối với khoản đầu tư vào DongA Bank.

Năm 2016, PNJ lên kế hoạch trích lập dự phòng 115 tỷ đồng vào hai khoản đầu tư tại DongABank và Địa ốc Đông Á. Vào thời điểm cuối năm 2015, khoản đầu tư của PNJ vào DongA Bank có giá trị 395 tỷ đồng; PNJ đã trích lập dự phòng 311 tỷ đồng.

Cũng trong quý I/2016, công ty đã mở thêm 6 trung tâm kim hoàn ở TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Long Xuyên, đạt 24% kế hoạch năm.

Đọc thêm: ĐHCĐ PNJ: Mở room không có lợi cho PNJ