Quý I/2008, Quảng Ninh đón 1,56 triệu lượt du khách

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Hiện Quảng Ninh đã thông qua chương trình, kịch bản và công tác chuẩn bị cho Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19871