Quý I (01/4 - 30/6): Thế Giới Số Trần Anh báo lãi giảm 73%, đạt vỏn vẹn 2,6 tỷ

Theo BCTC quý I năm tài chính niên độ 01/04/2017- 31/03/2018, CTCP Thế Giới Số Trần Anh (HNX: TAG) đạt doanh thu thuần 1.049 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các chi phí đồng loạt tăng khiến lãi ròng giảm 73%, chỉ đạt gần 2,6 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý I, TAG đạt doanh thu thuần 1.049 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 20% kế hoạch năm. Tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm 6% đã đẩy lãi gộp tăng 12% lên mức 135,7 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong kỳ mang về doanh thu chỉ hơn 322 triệu đồng, tuy nhiên chi phí lại tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 7,3 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí bán hàng cũng tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 116 tỷ đồng, trong khi chi phí doanh nghiệp vẫn quanh mức hơn 10 tỷ đồng.

Kết thúc kỳ, TAG đạt lãi ròng gần 2,6 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước và chỉ tương đương 7% chỉ tiêu năm đề ra (38 tỷ đồng).

Tính đến 30/06/2017, TAG đang có tổng tài sản 1.228 tỷ đồng, tăng 3,7% so với hồi đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 80% cơ cấu tài sản, chủ yếu tập trung ở hàng tồn kho với hơn 866 tỷ đồng. Tài sản dài hạn ở mức 240 tỷ đồng, chiếm 20% trong cơ cấu tài sản.

Mặt khác, TAG đang có 479 tỷ đồng vay nợ tài chính, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn gần 477 tỷ đồng và 3 tỷ đồng nợ vay dài hạn.