Quy hoạch xây dựng mới 20 cụm công nghiệp

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    UBND TPHCM vừa có quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp (CCN) địa phương TPHCM đến năm 2020, có tính đến năm 2025

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/127843