Quy hoạch tổng thể quốc gia: Đảm bảo tính khả thi, phù hợp điều kiện và tiềm năng phát triển đất nước

  Báo cáo thẩm tra về Quy hoạch tổng thể quốc gia của Ủy ban Kinh tế cho rằng, một số nội dung của tờ trình Quy hoạch tổng thể quốc gia cần tiếp tục được rà soát để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khoa học, hợp lý.

  Cụ thể cần bổ sung thêm các phân tích, đánh giá rõ về ưu điểm, lợi thế của các điều kiện làm cơ sở xây dựng phương án quy hoạch; Đánh giá lại các vấn đề về quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch; dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển.

  Báo cáo thẩm tra cũng cho ý kiến về các nội dung quan trọng như: phát triển không gian biển; sử dụng đất quốc gia; khai thác và sử dụng vùng trời, định hướng phân vùng và liên kết vùng; phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Đáng chú ý, đối với dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển KTXH của Việt Nam, Báo cáo thẩm tra đề nghị bổ sung đánh giá các xu thế có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới. Để bảo đảm tính khả thi của quy hoạch tránh việc xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng cao vượt quá khả năng đáp ứng nguồn lực đầu tư, cần cân nhắc nghiên cứu, bổ sung “kịch bản trung bình” tối ưu nhất giữa kịch bản thấp và kịch bản phấn đấu. Đồng thời, đề nghị làm rõ hơn kế hoạch thực hiện hai kịch bản nêu trên.

  Mời quý vị theo dõi chương trình!

  Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

  Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quy-hoach-tong-the-quoc-gia-dam-bao-tinh-kha-thi-phu-hop-dieu-kien-va-tiem-nang-phat-trien-dat-nuoc