Quy hoạch toàn diện cho phát triển thủy lợi

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    TTXVN. - Ngày 11-9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) về vấn đề thủy lợi và đê điều.

    Sau khi nghe lãnh đạo Bộ báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng hệ thống đê điều, thủy lợi, những khó khăn, bất cập trong công tác thủy lợi, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến, nhấn mạnh: Phải quy hoạch căn cơ, tính toán toàn diện cho phát triển thủy lợi. Trong đó kết hợp với tiêu, chống ngập, quy hoạch chung của mỗi thành phố hoặc với các ngành khác như xây dựng, giao thông. Cần có kế hoạch rà soát lại quy hoạch thủy lợi, xây dựng quy hoạch tổng thể, nhất là quy hoạch các vùng thủy lợi. Các danh mục dự án cấp bách và danh mục dự án trong quy hoạch đã duyệt nhưng gặp khó khăn phải sắp xếp lại theo danh mục ưu tiên để triển khai thực hiện. Lập chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng cùng với quy hoạch xây dựng cánh đồng, quy hoạch sản xuất và thủy lợi trên ruộng đồng, đưa ra cơ chế hướng dẫn địa phương thực hiện. Đồng thời, lên danh mục những chương trình cần huy động vốn ODA, từ đó xây dựng dự án cụ thể. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu, sớm đề xuất phương pháp triển khai sáu dự án chống ngập úng của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Hải Phòng, Vĩnh Long và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đặc biệt lưu ý đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, làm sao để đội ngũ cán bộ làm thủy lợi có đủ năng lực và trình độ, trước hết là cho công tác quản lý công trình, tư vấn; xây dựng Đề án nâng cao năng lực hoạt động của các Viện Khoa học, Trường đại học Thủy lợi, hệ thống các trường liên quan đến lĩnh vực thủy lợi trong cả nước.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=156683&sub=61&top=39