Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM: Cần làm tốt công tác phản biện xã hội và giám sát cộng đồng

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND tỉnh Long An được áp dụng hình thức chỉ định thầu chọn tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán đối với các hạng mục công trình (nằm trên địa bàn tỉnh Long An) thuộc quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM do UBND tỉnh Long An làm chủ đầu tư.