Quy hoạch thủ đô trong tương lai

    Gốc

    Hanoinet - Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày giải phóng, Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ cả về số dân và diện tích, thậm chí vượt quá dự tính của các nhà quy hoạch. Giờ đây, Hà Nội đang đứng trước những bước phát triển lớn hơn và bài toán quy hoạch cho thủ đô tương lai cũng khó khăn hơn rất nhiều. Những ý kiến về phát triển thủ đô về phía sông Hồng hay lên phía Tây đang được người dân thủ đô và cả nước đặc biệt quan tâm.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=26977