Quy hoạch ngành Dầu khí cần chú ý đến vấn đề môi trường và an ninh năng lượng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Dầu khí giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2025 đã được Bộ Công Thương lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.42590.qdnd