Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 73 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quy-hoach-mang-luoi-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-69988.htm