Quy hoạch Liên Khương là cảng hàng không quốc tế

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quy-hoach-lien-khuong-la-cang-hang-khong-quoc-te-121701.htm