Quy hoạch lập quá nhiều nhưng chất lượng quy hoạch thấp

Quy hoạch được lập quá nhiều nhưng chất lượng quy hoạch thấp , quy hoạch không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi gây lãng phí nguồn lực của đất nước, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết về thực trạng quy hoạch hiện nay.

Quy hoạch lập quá nhiều nhưng chất lượng quy hoạch thấp - Ảnh 1

Luật quy hoạch thay đổi phương thức quản lý Nhà nước

Sáng 9-11, Chính phủ đã trình dự án Luật quy hoạch ra Quốc hội. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau 30 năm đổi mới, nền kinh tế của đất nước đã có nhiều thay đổi, quy mô nền kinh tế lớn gấp nhiều lần trước đây, trong khi công tác quy hoạch chưa theo kịp sự đổi mới và đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Cụ thể, quy hoạch được lập quá nhiều nhưng chất lượng quy hoạch thấp, quy hoạch không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi gây lãng phí nguồn lực của đất nước. Quy hoạch thiếu gắn kế , không thống nhất và còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch.

Quy hoạch chưa thể hiện được vị trí, vai trò là công cụ của nhà nước để điều hành phát triển kinh tế-xã hội và sự kết nối giữa chiến lược với kế hoạch dẫn đến sự thiếu gắn kết trong mục tiêu, định hướng phát triển và giải pháp thực hiện.

Ngoài ra, phương pháp và nội dung quy hoạch chưa đổi mới cho phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch bị buông lỏng, chưa xử lý kịp thời và thiếu kiên quyết trong chỉ đạo điều hành.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc ban hành Luật quy hoạch sẽ là bước cải cách về thể chế tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch.
“Với những quy định trong Luật quy hoạch sẽ góp phần thay đổi phương thức quản lý nhà nước hiện nay theo hướng nhà nước kiến tạo và phục vụ”, Bộ trưởng nói.

Việc phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường không những tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội mà còn thúc đẩy việc huy động nguồn lực của xã hội phục vụ đầu tư phát triển từ đó giảm bớt gánh nặng đầu tư công của khu vực nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Luật quy hoạch sẽ tạo sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương; tăng cường liên kết vùng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương và khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước để thúc đẩy phát triển bền vững.

Với việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại hiện nay trong Luật quy hoạch sẽ tạo bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Chính phủ lập quy hoạch tổng thể quốc gia trình Quốc hội

Theo báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày, dự thảo Luật gồm 6 chương, 67 điều là hợp lý. Tuy nhiên, các ý kiến đều nhất trí rằng dự thảo Luật còn nhiều nội dung giao Chính phủ, các Bộ trưởng ban hành văn bản quy định chi tiết khiến cho dự thảo Luật chỉ mang tính chất quy định khung. Do đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị cần cụ thể hóa ngay trong dự thảo Luật để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi của Luật theo tinh thần của Hiến pháp.

Đa số ý kiến đồng tình với sự cần thiết phải lập quy hoạch tổng thể quốc gia. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nước ta chưa có năng lực lập và thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, do vậy, cần nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt chú ý các nước trong Cộng đồng Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để bảo đảm tính hội nhập của pháp luật về quy hoạch và công tác quy hoạch của nước ta.

“Ủy ban Kinh tế nhất trí và cho rằng cần phải có quy hoạch tổng thể quốc gia để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống quy hoạch trong cả nước, khắc phục được tình trạng quản lý chia cắt, cục bộ, thiếu liên kết giữa các quy hoạch, đồng thời tạo lập không gian phát triển thống nhất, khắc phục sự mâu thuẫn giữa quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh về không gian phát triển, về mục tiêu, công cụ chính sách, phân bố nguồn lực, lựa chọn dự án, chương trình ưu tiên đầu tư”, ông Vũ Hồng Thanh nói.

Đa số ý kiến cũng cho rằng, do tính chất quan trọng, trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đề nghị quy định Chính phủ trình Quốc hội quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia.

Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu quy định tại dự thảo luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo hướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch theo nguyên tắc cấp nào phê duyệt quy hoạch thì cấp đó có quyền điều chỉnh quy hoạch.