Quy hoạch lâm nghiệp đảm bảo hài hòa bảo vệ môi trường và nguồn lực đất đai

Chiều 14/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia chủ trì phiên họp cho ý kiến về dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được các thành viên Hội đồng đánh giá cao và nhất trí thông qua.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quy-hoach-lam-nghiep-dam-bao-hai-hoa-bao-ve-moi-truong-va-nguon-luc-dat-dai-124390.htm