Quy hoạch Khu du lịch sinh thái tổng hợp hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức

Tại văn bản số 5877/UBND-ĐT, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã có ý kiến chỉ đạo về việc quy hoạch Khu du lịch sinh thái tổng hợp hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Quy hoạch Khu du lịch sinh thái tổng hợp hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức - Ảnh 1

Theo đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc cho phép nhà đầu tư nghiên cứu các công trình có chức năng cơ sở du lịch theo hướng sinh thái, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch liên quan được duyệt.

Về dự án sân golf, tiếp tục triển khai Dự án thuộc khu du lịch đô thị sinh thái hồ Quan Sơn theo văn bản số 1382/UBND-KH&ĐT, ngày 02/3/2010, của UBND TP, số 7630/VP-XDGT, ngày 04/11/2015, của Văn phòng UBND TP và số 3235/UBND-KH&ĐT, ngày 01/6/2016, của UBND TP.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai quy hoạch Khu du lịch sinh thái tổng hợp hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức theo đúng quy định hiện hành.

PV