Quy hoạch Khu đô thị Nam Hà Đông: Cần phù hợp với định hướng QH Thủ đô mở rộng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính tại công văn số 1424/BXD-KTQH, ngày 18-7-2008, trả lời UBND tỉnh Hà Tây về việc thỏa thuận Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Hà Đông, tỉnh Hà Tây.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/14/174508