Quy hoạch Hà Nội mở rộng: Một cảm quan mới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có một kiến trúc sư đã nói: Bộ mặt của một đô thị đẹp hay xấu là do quy hoạch kiến trúc quyết định, kiến trúc chính là bức tranh phản ánh văn hóa của một thời đại. Điều đó đúng với Hà Nội hôm nay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=124037