Quy hoạch gần 30 cảng, bến thủy nội địa tại Hưng Yên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, đối với đường thủy nội địa, quy hoạch định hướng ngoài các tuyến đường thủy do Trung ương quản lý, quy hoạch các tuyến đường thủy do địa phương quản lý (các tuyến sông Bắc Hưng Hải, sông Sặt, sông Cửu Yên, sông Chanh, sông Điện Biên, sông Tam Đô, cải tạo, nâng cấp đạt tối thiểu cấp V trở lên).

Tỉnh Hưng Yên quy hoạch gần 30 cảng, bến thủy nội địa cùng các cảng cạn, trung tâm logistics gắn với cảng cạn (Ảnh minh họa).

Tỉnh Hưng Yên quy hoạch gần 30 cảng, bến thủy nội địa cùng các cảng cạn, trung tâm logistics gắn với cảng cạn (Ảnh minh họa).

Đồng thời, phát triển cảng, bến thủy nội địa phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và quy hoạch khác có liên quan, tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

Cụ thể, tỉnh Hưng Yên sẽ có 2 tuyến do Trung ương quản lý là tuyến sông Hồng (64km) và sông Luộc (28km), cùng 6 tuyến do địa phương quản lý gồm tuyến sông Bắc Hưng Hải, sông Sặt, Cửu Yên, sông Chanh, sông Điện Biên và sông Tam Đô.

Địa phương sẽ quy hoạch 5 cảng thủy nội địa hàng hóa gồm cảng Mễ Sở (huyện Văn Giang), Phố Hiến (huyện Kim Động), Hưng Yên (thành phố Hưng Yên), Triều Dương (huyện Tiên Lữ) và cảng La Tiến (huyện Phù Cừ). Tổng công suất của 5 cảng đạt khoảng 1,9 triệu tấn/năm. Ngoài ra, quy hoạch cụm cảng hành khách Hưng Yên (Văn Giang, cảng Bình Minh, cảng Phố Hiến, cảng Hưng Yên, cảng La Tiến) trên sông Hồng và sông Luộc cho cỡ tàu 100 ghế và công suất 200.000 lượt hành khách/năm.

Đối với bến thủy nội địa, tỉnh Hưng Yên quy hoạch 21 cụm bến, chủ yếu là các bến hàng hóa và bến khách ngang sông.

Quy hoạch lưu ý việc đầu tư các cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan.

Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các công trình sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt theo quy hoạch của pháp luật. Ngoài dự kiến các cảng xây dựng mới nêu trên, căn cứ nhu cầu thực tế để nghiên cứu điều chỉnh, phát triển thêm các cảng khác phù hợp với định hướng của các quy hoạch liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Để tối ưu hóa vận tải, các cảng cạn và trung tâm logistics cũng được quy hoạch tại nhiều khu vực phù hợp với tình hình sản xuất, hàng hóa trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển 4 cảng cạn gồm Yên Mỹ (diện tích dự kiến 10 ha), Văn Lâm (15 ha), Minh Châu (10 ha) và Tân Lập (10 ha).

Ngoài ra, một số cảng cạn tiềm năng được quy hoạch gồm Ân Thi (dự kiến tại huyện Ân Thi), Lạc Hồng (huyện Văn Lâm), Kim Động (huyện Kim Động) và cảng cạn Tiên Lữ (huyện Tiên Lữ).

Cùng đó, có 5 trung tâm logistics được quy hoạch gắn với các cảng cạn gồm Yên Mỹ (diện tích dự kiến 73 ha), Văn Lâm (diện tích dự kiến 53 ha), Minh Châu (diện tích dự kiến 40 ha), Ân Thi (diện tích dự kiến 12 ha) và Lạc Hồng (diện tích dự kiến 20 ha).

Hồ An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quy-hoach-gan-30-cang-ben-thuy-noi-dia-tai-hung-yen-192240613135058754.htm