Quy hoạch đô thị và nông thôn đồng bộ, tránh điều chỉnh nhiều lần

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc xác định, tổ chức không gian cụ thể để quy hoạch đô thị và nông thôn có tầm nhìn dài hạn, ổn định, tránh điều chỉnh cục bộ nhiều lần.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, các quy hoạch đô thị cần có tầm nhìn dài hạn, ổn định, tránh tình trạng phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, các quy hoạch đô thị cần có tầm nhìn dài hạn, ổn định, tránh tình trạng phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần - Ảnh: VGP

Chiều 22/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn tạo cơ sở pháp lý, công cụ quản lý đồng bộ, toàn diện, thống nhất để điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, khắc phục được các tồn tại, hạn chế, bất cập và khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Dự án luật cũng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.

Hồ sơ đề nghị xây dựng luật được Quốc hội thông qua và đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với 3 chính sách: Hoàn thiện các quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; hoàn thiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đồng thời hoàn thiện các quy định về lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, nguồn kinh phí và các quy định có liên quan khác nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch đô thị và nông thôn, quyền được tiếp cận, cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Dự thảo luật đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để tháo gỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện các quy định pháp luật theo 3 nhóm chính sách được Quốc hội thông qua, dự thảo Luật tăng cường phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn. Đơn giản hóa trình tự thủ tục hành chính nội bộ trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch.

Bổ sung, quy định rõ nội dung quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch không gian ngầm đối với thành phố trực thuộc Trung ương nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng không gian, gắn kết đồng bộ không gian xây dựng trên và dưới mặt đất, mặt nước.

Bên cạnh đó là bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, yêu cầu đối với việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch; nguồn kinh phí cho công tác quy hoạch, đảm bảo nguồn lực thực hiện. Điều kiện năng lực và trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, Dự thảo Luật phải giải quyết được những bất cập, tồn tại, vướng mắc về tư duy, tổ chức thực hiện Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị thời gian qua.

Theo đó, Bộ Xây dựng cần làm rõ nội hàm khái niệm quy hoạch đô thị và nông thôn; xác định vị trí, giải quyết mối quan hệ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch địa phương, các luật chuyên ngành liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Nội hàm quy hoạch đô thị phải xác định rõ các yếu tố cấu thành về hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội, khu chức năng cũng như yêu cầu chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị mới, ứng phó biến đổi khí hậu… nhằm giải quyết bài toán định hướng không gian phát triển trong quy hoạch ngành, quy hoạch chung của địa phương.

"Xác định, tổ chức không gian cụ thể để quy hoạch đô thị và nông thôn có tầm nhìn dài hạn, ổn định, tránh điều chỉnh cục bộ nhiều lần", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Dự thảo luật cũng cần có bộ tiêu chí xếp loại đô thị làm cơ sở để xác định mức độ phân cấp cho địa phương trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị.

Đối với các quy định về quy hoạch nông thôn, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng nắm vững tinh thần, quan điểm quy hoạch nông thôn là bước chuẩn bị cho phát triển đô thị.

Kiều Chinh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-dong-bo-tranh-dieu-chinh-nhieu-lan-post31931.html