Quy hoạch cảng Hiệp Phước thành Khu đô thị công nghiệp - dịch vụ

    Gốc

    Cảng Hiệp Phước thành khu đô thị công nghiệp – dịch vụ (logistics) hiện đại, quan trọng không chỉ đối với thành phố mà còn với miền Đông và Tây Nam bộ...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/quyhoach/2008/03/19/015752/6679