Quy định vốn sở hữu các dự án nhà ở thương mại

    Gốc

    Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 47/BXD-QLN hướng dẫn tổ chức các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/17/58339/nha-dat/quy-dinh-von-so-huu-cac-du-an-nha-o-thuong-mai.htm