Quy định việc áp dụng hình thức chỉ định thầu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo vừa có Công văn 3436/UBND-KH&ĐT chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hình thức chỉ định thầu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=145160